1 sonuç bulundu.

  • tragedya
    İsim Yunanca

    Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı, Trajedi