trake

1 İsim

Soluk borusu

Eklem bacaklılarda bulunan özel solunum kanalları