trans

1 İsim

Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu

Kendinden geçmek ve içinde bulunduğu ortamdan başka bir dünyaya veya havaya geçtiğini anlatmak için söylenen trans hâline girmek deyiminde geçer

Cümle 1: Mükrimin Hoca trans hâline girer, o gazanın kahramanları ile özdeşleşir. - H. Taner

2 İsim

İnek veya dana budunun orta bölümü