trigonometri

1 İsim

Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat