tungsten

1 İsim

Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W