ulaşım

1 İsim

Ulaşmak işi

Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş, münakale, muvasala, temas

Cümle 1: İki şehir arasında ulaşım kesildi.

Bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma