umut vermek

1

bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek