unsur

1 İsim

Öge, ilke, uknum, eleman

Cümle 1: Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve âdetlerine riayet etmemiştir. - Atatürk Cümle 2: Her saadette bir felâket unsuru vardır. - P. Safa