usta

1 İsim

Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse

Sanat öğreticisi

Zanaatçılar için san

Cümle 1: Mehmet usta. Cümle 2: Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi. - R. H. Karay

Sıfat

Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir

Cümle 1: Usta şair. Cümle 2: Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi. - T. Buğra

Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlilerine verilen ad

Akıl veren veya öğreten

Cümle 1: Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan? - R. H. Karay