uygunluk

1 İsim

Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet

Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile ismin, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi. Öğrenciler ödevlerini yapmışlar gibi