Uygur

1 İsim

Orta Asya'da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse

Doğu Türkistan'da yaşayan Türk soylu halk ve bu halktan olan kimse