uzaklaştırmak

1.Çıkarmak, ayırmak
Yabancılaştırmak, ilgisiz bırakmak
Cümle 1: Sen onu bozmak, işten uzaklaştırmak, züppeleştirmek için bilmezlikle elinden geleni yaptın. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

gösteriş yapmak19:48:43
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
nefesli19:48:39
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
ilânihaye19:48:28
Sonsuza kadar
hususiyet19:48:27
Özellik
hapşırma19:48:26
Hapşırmak işi, aksırma
hapşırma19:48:26
Hapşırmak işi, aksırma
belgeli19:48:22
Belgesi olan
manita19:48:21
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
içitim19:48:12
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
sınama19:48:06
Sınamak işi, deneme, tecrübe
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak19:47:41
sağlam bir yanı kalmamak
tanım19:47:10
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
karaasma19:46:23
Loğusa otu, zeravent
Ölçün19:46:16
Standart
tahsisat19:46:16
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
no19:46:12
Nobelyum"un kısaltması
kompozisyon19:46:04
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
hav19:46:04
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
var saymak19:45:46
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
Ayçiçeği19:45:33
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
yanak19:45:22
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
gözden geçirmek19:45:00
okumak
sahip19:44:46
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
arzuhal19:44:11
Dilekçe, istida
haber almak19:44:11
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
tepke19:44:10
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
İstanbul efendisi19:44:03
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
ekmek tahtası19:43:49
Ekmeklik hamurun fırına sürülmek üzere hazırlandığı ve üzerine konulduğu uzun tahta
bulaşmak19:43:46
(hastalık) Geçmek, sirayet etmek
Radyum19:43:44
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
Gururlu19:43:42
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
ANONİM19:43:34
Adı sanı bilinmeyen
nükteci19:43:32
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
dalancı19:43:26
Lobici
dik başlı19:43:17
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
Seciye19:43:17
Yaradılış, huy, karakter
iktidarsız19:43:07
Gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz
temettü19:43:05
Kazanç
zarara uğramak19:42:48
kötü bir durumla karşılaşmak
DEMOKRASİ19:42:47
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
mut19:42:33
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
sütnine19:42:32
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
iskemle19:42:30
Arkalıksız sandalye
bengi su19:42:28
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
binek19:42:26
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
kötürüm olmak (veya kalmak)19:42:23
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
Anlaşmazlık19:42:20
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
yetkisiz19:42:20
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
akim19:42:16
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
yürütüm19:42:07
Yürütmek işi
yoksulluk19:42:06
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
terek19:42:04
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
rezillik19:41:57
Rezil olma durumu, rezalet
tahıl yemi19:41:56
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
erkekler hamamı19:41:55
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
diplomat19:41:53
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
duo19:41:45
İki ses veya iki müzik
denklik19:41:40
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
zihaf19:41:40
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
gülme19:41:37
Gülmek işi
sinir hastalığı19:41:20
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
naip19:41:14
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
galatıhis19:41:10
Duygu yanılması, yanılsama
şah damarı19:40:55
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
despotluk19:40:53
Despot olma durumu, müstebitlik, istibdat, despotizm
ölçü bilimi19:40:51
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
yetişmek19:40:45
(vaktinde) Tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
dolar19:40:45
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
muktedir19:40:31
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
İsmet19:40:22
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
kılıbık19:40:04
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
kılıbık19:40:04
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
AZINLIK19:40:02
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
HUYLANMA19:39:51
Huylanmak işi
Doğa19:39:41
Tabiat
ispati19:39:31
İskambil kâğıdında sinek
kitap ehli19:39:04
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
tekâmül19:38:47
Olgunluk, olgunlaşma
ihtisas19:38:21
Duygu
nota19:37:39
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
basketbolcu19:37:32
Basketbol oyuncusu
makedonyalı19:37:00
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Kuyruklular19:36:55
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
mayna19:36:50
Yelken indirme, fora karşıtı
gözden çıkarmak19:36:48
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
kandil19:36:36
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
tellâllık19:36:27
Telâllın yaptığı iş
lehçe bilimi19:36:14
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
Tartımlı19:36:13
bk. dizemli
acemce19:36:02
Farsça
gerçeküstücülük19:35:52
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
Tekme19:35:46
Ayakla vuruş
kesici19:35:44
Kesmek işini yapan, kesen
tolga19:35:31
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
irtifa19:35:23
Yükseklik
kabadayılık19:35:22
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
gizemcilik19:35:21
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
karşıtçıllık19:35:20
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
portakal suyu19:35:16
Portakal sıkılarak elde edilen su
VASAT19:35:11
Orta
kadro19:34:53
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
Mikrofon19:34:50
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
insiyak19:34:41
İçgüdü, sevkıtabiî
arifane19:34:39
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
garanti19:34:37
Güvence, inanca, teminat
Noel19:34:11
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
zehirli19:34:00
Zehiri olan
nikel kaplama19:33:58
Nikelâj
cankurtaran sandalı19:33:56
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
aferin19:33:46
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
sanal19:33:37
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
ŞEREF19:33:31
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
samankapan19:33:29
Kehribar
kompres19:33:19
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
yorgunluk19:33:19
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
tatula19:32:52
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
kapitülâsyon19:32:45
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
Yürüme19:32:36
Yürümek işi
Parazit19:32:17
Asalak
muhalif19:32:13
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
vajina19:31:22
bk. vagina
havuz19:30:56
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
Avanta19:30:19
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
köpek balığı19:30:19
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
adisyon19:30:13
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Kara19:30:06
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
resul19:30:00
Haberci
yobaz19:29:57
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
Tafra19:29:54
Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma
lap19:29:52
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır