uzun hikâye

1 İsim

Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü