vücut

1 İsim

İnsan veya hayvan gövdesi, beden

Cümle 1: ... Kanunda yazılı hâller dışında birinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. - Anayasa Cümle 2: Koltukta vücudunu bir yandan bir yana çevirirken âdeta inliyor. - R. N. Güntekin

Var olma, varlık