vade

1 İsim

Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil

Cümle 1: Villânın vadesi ocak sonunda geliyordu, değil mi? - Sait Faik Abasıyanık