vaki

1 Sıfat

Olan, olmuş

Cümle 1: Kişinin, resmî görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, ... devletçe tazmin edilir. - Anayasa