vakitsiz

1 Sıfat

Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız

Cümle 1: Vakitsiz iş. Vakitsiz meyve. Cümle 2: Vakitsiz öten horozun başını keserler. - Atasözü Cümle 3: O iyi yürekli adam bu vakitsiz ziyaretimin sebebini önceden bildiği için ... - Y. K. Karaosmanoğlu