varlık

1 İsim

Var olma durumu, mevcudiyet

Cümle 1: Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır. - O. V. Kanık Cümle 2: Motorda omuz omuza, diz dize oturmuş olmamıza rağmen, o benim varlığımdan bile haberdar değil gibiydi. - Y. K. Karaosmanoğlu

Var olan her şey

Cümle 1: Canlı varlıklar.

Para, mal, mülk, zenginlik

Cümle 1: Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. - Anayasa

Önemli, yararlı, değerli şey

İyi yaşayacak kadar geliri yolunda olma durumu, variyet

Ömür, hayat

Cümle 1: Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben. - A. K. Tecer

Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak, kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey