vekillik

1 İsim

Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik

Cümle 1: 1916 sonlarında Mustafa Kemal ikinci ordu komutan vekilliğine atanmıştır. - F. R. Atay

Bakanlık

Cümle 1: Hükûmetten ne mebusluk, ne de vekillik isteği var. - H. Taner