veraset

1 İsim

Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset

(mirasta) Hak sahibi olma