vesikalı

1 Sıfat

Belgesi olan

Genel evde çalışmak için elinde resmî izin kâğıdı bulunan (kadın)

Cümle 1: İki elin kanda olsa gel diyor / Telgrafın / Nasıl unuturum seni ben / Vesikalı yârim. - O. V. Kanık