vesveseli

1 Sıfat

İşkilli, şüpheci

Cümle 1: ... vesveseli ve daima uyanık olan zekâsı böyle bir gaflete düşmesine asla müsait değildir. - Y. K. Karaosmanoğlu