virane

1 İsim

Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı

Cümle 1: Viranede oynayan çocukların sesleri gittikçe azalıyor. - P. Safa

Yıkılmış veya yanmış olan yapılardan geriye kalan, yıkıntı, ören

Cümle 1: Kim bilir hangi viranelerden, tarlalardan, bahçelerden ... kucak kucak odun, çalı çırpı toplayıp getiriyor. - R. N. Güntekin