vurdumduymaz

1 Sıfat

Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz

Cümle 1: ... ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar... - H. R. Gürpınar Cümle 2: ... tasavvuru imkânsız bir sanat kudretiyle çalıyor, çalıyor, vurdumduymaz bir kalbi sanatın kudretiyle yumuşatabilmek için üflüyor, üflüyordu. - Sait Faik Abasıyanık