vuru

1 İsim

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş