W

1

Volfram'ın kısaltması

Vat'ın kısaltması

2

Vat'ın kısaltması