yönetim yeri

1 İsim

Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez