yönetim yeri

1.İsimKamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez

Son Arananlar

tutumluluk10:06:01
Tutumlu olma durumu
biriktirme10:05:56
Biriktirmek işi, tasarruf
ağ yatak10:05:55
Hamak
sanki10:05:50
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
Ata10:05:34
Baba
enerji10:05:06
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
artı uç10:05:06
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
Leyli10:05:00
Yatılı
can sıkıntısı10:05:00
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
empoze10:04:50
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
abartı10:04:47
Abartma, mübalâğa
Selenyum10:04:43
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
Hakim10:04:41
Bilge
plasenta10:04:27
Etene, son, meşime
ciddiye almak10:04:25
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
YALIN10:04:23
Alev
Aralık10:04:15
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
nokta10:04:10
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
dide10:04:09
Göz
mühendis10:04:09
Mühendislik mesleğinden olan kimse
jargon10:04:08
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
çalap10:04:07
Tanrı
DONUK10:04:05
Parlaklığı olmayan, mat
boşuna10:04:04
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
KART10:04:03
Gençliği ve körpeliği kalmamış
tabaklanma10:04:01
Tabaklanma işi
tropik kuşu10:04:00
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
fidanlık10:03:59
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
Nektar10:03:59
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
Eder10:03:57
Fiyat, paha
tibet öküzü10:03:53
Yak, Tibet sığırı
bir arada10:03:27
Toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak
fizik10:03:26
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
Ağır10:03:24
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
ESNASINDA10:03:23
Sırasında, olduğu anda
KIDEM10:03:15
Bir görevde rütbece eskilik
Özellikle10:03:07
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
abla10:03:06
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
sepici10:03:05
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
SEYYAR SATICI10:03:05
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
cima10:03:00
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
velinimet10:02:58
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
tutarık10:02:55
bk. tutarak
dam10:02:49
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
esenleme10:02:47
Esenlemek işi, selâm
Miyar10:02:34
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
nehari10:02:29
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
peridot10:02:12
Olivin
mavikantaron10:02:07
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
TOP MERMİSİ10:02:05
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
Kalsiyum10:02:01
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
beyin zarı10:01:46
Beyni üst üste saran zar, korteks
içindekiler10:01:37
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
ima10:01:28
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
kinetik10:01:23
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
Mum10:01:23
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
Kumuk10:01:21
Dağıstan"da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse
Harp10:01:10
Savaş
sos10:01:03
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
Yetersiz10:00:44
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
Mor10:00:38
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
uyuklama10:00:38
Uyuklamak durumu
herek10:00:31
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
ıtırlı10:00:11
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
fen bilimi10:00:03
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
idam cezası10:00:02
Ölüm cezası
ARNİKA10:00:02
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
ıslahat10:00:00
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
trigonometri09:59:49
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
doğaçlama tiyatro09:59:45
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
us09:59:39
Akıl
antrenman09:59:37
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
cıyaklama09:59:25
Cıyaklamak işi
enjektör09:59:24
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
yönlendirme09:59:22
Yönlendirmek işi
tugay09:59:14
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
meçhul09:59:12
Bilinmeyen, bilinmedik
ikramiye09:59:11
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
yaz09:59:10
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
ısıölçer09:59:08
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
dalma09:58:48
Dalmak işi
Otomatik09:58:39
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
Kama09:58:13
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
CEZRİ09:58:13
Köklü, kökten, temelden, radikal
hoyuk09:58:06
Bostan korkuluğu
SARAY09:58:04
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
nöbetleşme09:58:04
Nöbetleşmek işi
manidar09:57:59
Anlamlı olan, manalı
cariyelik09:57:44
Cariye olma durumu
niyet09:57:31
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
SOYGUNCULUK09:57:30
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
Eldiven09:57:15
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
w09:57:10
Volfram"ın kısaltması
süzgeç09:57:07
Sıvıları süzmeye yarayan araç
komuta09:57:04
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
bir güzel09:56:57
Çok iyi, iyice
SÜTUN09:56:55
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
Yont09:56:54
Başıboş hayvan
gereği gibi09:56:53
nasıl olması gerekli ise öyle
ötleği09:56:51
Bir cins kartal
Birey09:56:49
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
El gün09:56:41
Başkaları, yabancılar
arkasından koşmak09:56:41
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
BIRAKMA09:56:39
Bırakmak işi
kapçık09:56:39
Küçük kap
uzlaşmalı09:56:37
Aralarında uzlaşma bulunan
ÖNGÖRÜ09:56:37
Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma
idame etmek09:56:36
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
elgin09:56:35
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
Kürek09:56:35
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
kötülük09:56:33
Kötü olma durumu
deneyci09:56:31
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
merhamet09:56:30
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
şakacı09:56:29
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
otarsi09:56:27
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
yorumlanma09:56:23
Yorumlanmak işi
yapıt09:56:21
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
başkan09:56:19
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
şüpheli09:56:17
Kuşkulu
Alçalma09:56:15
Alçalmak işi, inme
kolit09:56:13
Kalın bağırsak iltihabı
incir kuşu09:56:11
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
hedef almak09:56:10
bk. nişan almak
09:56:09
bk. tüh
kanı temizlenmek09:56:07
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
mümtaz09:56:06
Seçkin
Yalan09:56:05
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
Amin09:56:03
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
azarlama09:56:03
Azarlamak işi, paylama
alabalık09:56:01
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)