yönetmen

1 İsim

Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör

Bir oyunu sahneye koyan, bir filmin çevrilmesini veya gerçekleşmesini sağlayan kimse, rejisör