yürütme

1 İsim

Yürütmek işi

Kanunları uygulama işi, icra

Cümle 1: Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafindan, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. - Anayasa

Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi