yürekten

1 Sıfat

Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)

Cümle 1: İlk zamanlarda olduğu gibi şöyle içten ve yürekten konuştukları bir anları olmuyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu