yırtıcı kuş

1 İsim

Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad