yağış düzeni

1 İsim

Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı