yağlı

1 Sıfat

Üzerinde veya içinde yağı olan

Yağı çok olan

Yağla yapılmış

Cümle 1: Yağlı çörek.

Besili, semiz

Cümle 1: Yağlı tavuk. Cümle 2: Bir de olaydı şimdi diye yağlı hindi sayıklıyorsun. - O. C. Kaygılı

Bol ve kolay kazanç sağlayan

Cümle 1: Yağlı bir iş.

Yağdan kirlenmiş, yağdan lekelenmiş olan

Cümle 1: Uzun saçları eski redingotun yağlı yakasına dökülüyor. - Ö. Seyfettin

Zengin

Cümle 1: Dükkâna yağlı bir müşteri arıyordu. - R. H. Karay