yağmur

1 İsim

Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı

Cümle 1: Çiftçi, yağmur bekliyor. Cümle 2: Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu. - M. Ş. Esendal Cümle 3: Yağmurdan ıslandım.

Çok ve sık düşen, gelen şey

Çokluk, bolluk

Cümle 1: Para yağmuru. Övgü yağmuru.