yakıcı

1 Sıfat

Yakma özelliği olan, yakan

Cümle 1: Sanki sesleri güneşin yakıcı aydınlıklarını ürpertiyor. - Ö. Seyfettin

Etkili, dokunaklı

İsim

Yakı yapan veya satan kimse

Başka bir maddeyle birleşerek o maddenin yanmasını sağlayan (madde)

Cümle 1: Oksijen yanıcı değil, yakıcıdır.