yalınlık

1.İsimYalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım
Cümle 1: En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi. - H. Taner

Son Arananlar

yalınlık12:51:10
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
kazmaç12:51:08
bk. kazaratar
tas12:51:06
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
manevi12:51:05
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
kandırmak12:51:04
Aldatmak
dinlence12:51:02
Tatil
Sağlam12:51:01
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
niza12:51:01
Çekişme, bozuşma, kavga
forsa12:50:57
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
Üstünlük12:50:55
Üstün olma durumu, rüçhan
işlev yitimi12:50:50
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
sekreter12:50:40
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
muşmula12:50:38
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
kaygı12:50:38
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
menemen12:50:37
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz12:50:36
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
tüvana12:50:35
Kuvvetli, dinç, canlı
LEKE12:50:35
Kirliliği gösteren iz
Yaban arısı12:50:33
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
bağlı olmak12:50:31
tâbi bulunmak
ede12:50:29
Büyük erkek kardeş, ağabey
sütü bozuk12:50:28
Kötü soydan gelen (kimse)
RAYİHA12:50:26
Koku, güzel koku
süsleyici12:50:26
Süsleyen, dekoratif
öksüz12:50:24
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
kaybetmek12:50:24
Yenik düşmek, yenilmek
varyasyon12:50:23
Çeşitleme
bilinç12:50:21
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
apış12:50:17
Butların iç tarafı, iki bacak arası
tahkikat12:50:15
Soruşturmalar
Kesintisiz12:50:14
Aralıksız
yazma yitimi12:50:09
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
izinli12:50:01
İzin alarak belli bir süre için bir yerden ayrılmış, mezun
eğlendiri12:49:59
Gülmece, mizah
dua etmek12:49:59
Tanrı"ya yalvarmak
Benzen12:49:58
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
Boylam12:49:55
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
viroloji12:49:54
Virüsleri inceleyen bilim dalı
olumsuzluk eki12:49:47
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
MEBDE12:49:44
Baş, başlangıç
nasrani12:49:44
Hristiyan, İsevî
bandocu12:49:43
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
başkan12:49:41
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
Kumarcı12:49:39
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
üstün zekâlı12:49:35
Üstün zekâya sahip olan
dikte12:49:31
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
İhtar12:49:28
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
kurumlu12:49:26
Kurum (II) tutmuş olan
Yunanlı12:49:22
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
otoban12:49:21
Otoyol
Onurlu12:49:21
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
yalan dolan12:49:19
Gerçek olmayan birçok söz
çabukluk12:49:17
Çabuk olma durumu hız, sür"at
kuşku12:49:16
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
Kimlik12:49:14
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
öğretim görevlisi12:49:12
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
ÖZERKLİK12:49:11
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
nakletmek12:49:09
Anlatmak, aktarmak
alımlı çalımlı12:49:09
Gösterişli, güzel
ihtida12:49:07
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
melankoli12:49:05
Kara sevda, malihulya
tecrübe etmek12:49:04
denemek, sınamak
bakanlık12:48:59
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
midi12:48:57
Orta
pUT12:48:57
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
peyk12:48:55
Uydu
yetinme12:48:37
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
puma12:48:30
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
çilli12:48:29
Çili olan
yük vagonu12:48:27
Yük taşımada kullanılan vagon
şakadan12:48:18
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
kilit12:48:17
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
hem12:48:16
Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlar
ağırbaşlılık12:48:11
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
GARİP12:48:11
Kimsesiz, zavallı
Deniz mili12:48:09
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
TULUMBA12:48:06
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
direngen12:48:06
Direnen, inatçı, anut, muannit
kaya lifi12:48:00
Taş pamuğu, asbest
Orak12:47:57
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
falya12:47:47
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
onaylama12:47:45
Onaylamak işi, tasdik
kaya balığıgiller12:47:42
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
ahenk12:47:42
Uyum
gösterge12:47:40
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
Yorum12:47:38
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
mümas12:47:38
Dokunan, temas eden
tertip12:47:37
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
menafi12:47:35
Yararlar, faydalar
danışma meclisi12:47:33
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
pislemek12:47:31
Pisletmek
GÜNLÜK12:47:26
O günkü, o günle ilgili
aşırma12:47:24
Aşırmak işi
nükteci12:47:18
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
mukayese12:47:10
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
Emekli12:47:02
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
Tabut12:47:01
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
meksefe12:47:01
Kondansatör, içine elektrik enerjisi yığılan alet
ÜSKÜRE12:46:57
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
tasvip etmek12:46:55
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
istizah12:46:55
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
Tecrübe12:46:54
Deneme, sınama, eksperyans
Yapı12:46:50
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
toynak12:46:49
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
arpa suyu12:46:49
Bira
Patinaj12:46:49
Patenle kayma işi
kopil12:46:48
Arsız sokak çocuğu
Dolma kalem12:46:47
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
modül12:46:45
Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi
lanet etmek12:46:43
ilenmek, kötülüğünü istemek
Restoran12:46:39
Lokanta
Tatar böreği12:46:37
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
çakal12:46:31
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
orta boy12:46:28
Orta büyüklükte olan
Şakak12:46:18
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
Ekolali12:46:14
bk. yankıca
püskürme12:46:10
Püskürmek işi
yüzücü12:46:09
Yüzme sporu yapan kimse
örtü12:46:08
Örtmek için kullanılan şey
BASİRET12:46:07
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
cari12:46:04
Akan
yamalı12:46:01
Yama vurulmuş, yama ile onarılmış olan
mezura12:45:53
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
kavun12:45:36
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
yaftayı yapıştırmak12:45:28
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
tasarruf etmek12:45:27
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
Tebaa12:45:20
Uyruklu
katlanma12:45:16
Katlanmak işi
Despot12:45:15
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
BENEK12:45:08
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan