yamaç

1 İsim

Dağın veya tepenin herhangi bir yanı

Cümle 1: İndiğimiz yamacın eteğinde küçük ve eski bir köy var. - Y. K. Karaosmanoğlu

Karşı, ön, alnaç

Cümle 1: Kız, hele beri gel yamacıma. - H. Taner