yamuk

1 Sıfat

Bir yana doğru eğik olan

İsim

Yalnız iki kenarı parelel olan dörtgen