yanı sıra

1 Zarf

Birlikte, beraberinde

Yanında

Cümle 1: Bunların yanı sıra yabancıları da yabana atmamalı. - H. Taner Cümle 2: Yanı sıra çocuğunu da getirdi.