yanarca

1 İsim

Meşale

Cümle 1: Gılgamış'ın açık ordugâhı, yalçın kayalıklar arasında, giriş yanarcalarla donanmıştır. - O. Asena