yaptırım

1 İsim

Yaptırmak işi

Kanun, ahlâk gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlayan güç, müeyyide