yarı

1 İsim

Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf

Cümle 1: Ödeneğin aylık tutarı en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktar, yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz. - Anayasa Cümle 2: Ziyafet neşe içinde gece yarısına kadar sürdü. - R. H. Karay

Sıfat

(bir şeyin) Yarısı kadar olan, yarım olan

Cümle 1: Yarı yolu aldık. Yarı mesafede.

Zarf

Gereğinden az, tam olmayarak

Cümle 1: Yarı anlamak. Yarı pişmiş. Yarı yuvarlak. Cümle 2: Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilâve ediyor. - A. İlhan

İsim

Futbolda 45 dakikalık her iki dönemden biri

Cümle 1: Birinci yarıda dört gol attık.