yarışma

1 İsim

Yarışmak işi, müsabaka

Bilgi, yetenek, güzellik vb. de üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi, yarışım, müsabaka

Ticarette üstünlük kazanma çabası, rekabet