yaraşır

1 Sıfat

Lâyık, uygun

Cümle 1: Devlet... malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. - Anayasa