yaralı

1 Sıfat

Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh

Cümle 1: Yaralılanmızı develer üstünde götürüyoruz. - F. R. Atay

Dertli, üzüntülü

Cümle 1: Bir yaralı adamdı. Her şeye lâyık ama, lâyık olduğu hiçbir şeye kavuşamamış bir yaralı adamdı. - Y. Z. Ortaç