yardım etmek (veya yapmak)

1

kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak

Cümle 1: Kalkmasına yardım etmedikten başka ayaklarından sarılmış; bir defa da böyle sürümüştüm. - R. H. Karay