yarenlik

1.İsimYakın arkadaşlık, muhabbet
Ahbapça, dostça konuşma, söyleşme, sohbet

Son Arananlar

yarenlik11:44:34
Yakın arkadaşlık, muhabbet
çok eşlilik11:44:33
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
utanç duygusu11:44:31
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanma duygusu
ŞÜPHE11:44:31
Kuşku
Rutin11:44:30
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
fototaksi11:44:29
bk. fototaktizm
muhakkak11:44:28
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
yaka paça (götürmek)11:44:28
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
Ho11:44:27
Holmiyum"un kısaltması
saz şairi11:44:24
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
acımtırak11:44:24
Acımsı
Başkomutan11:44:23
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
sakla samanı, gelir zamanı11:44:23
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
araba vapuru11:44:21
Arabalı vapur
zarar görmek11:44:19
kötü sonuca uğramak
DAĞ LALESİ11:44:17
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
faz11:44:16
Evre, safha
Hint kirazı11:44:16
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
Proses11:44:15
Süreç
şalgam11:44:14
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
revak11:44:13
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
Olağan11:44:12
Sık sık olan, olagelen, tabiî
Cereyan11:44:08
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
âdet olmak11:44:07
öteden beri yapılır olmak
soru eki11:44:05
Soru kavramı veren mi eki
Trent11:44:04
Eğilim
riyaziyeci11:44:03
Matematikçi, matemetik öğretmeni
birbiri için yaratılmış olmak11:44:03
birbiriyle çok iyi anlaşmak
ağma11:44:01
Ağmak işi
ÇAM SAKIZI11:44:00
Çam ağacından çıkarılan reçine
Liparit11:43:58
Riyolit
kanepe11:43:57
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
KAVRAM11:43:57
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
aklınca11:43:56
(küçümseme yollu) Düşüncesine göre, aklı sıra
İstikrarlı11:43:55
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
sapan11:43:55
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
Kapik11:43:54
Rublenin yüzde biri değerindeki para
tul11:43:53
Uzunluk
teyit11:43:53
Doğrulama, gerçekleme
tebdilihava11:43:53
Hava değişimi
Tır11:43:52
Treylerin kısaltılmış biçimi
Duruş11:43:51
Durmak işi veya biçimi
çayır kuşu11:43:50
Tarla kuşu
hidrosiyanik11:43:49
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
aka11:43:48
Büyük kardeş, ağabey
vahşi hayvan11:43:48
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabanî hayvan
ellik11:43:47
Eldiven
Isı11:43:46
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
Islık11:43:46
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
trol11:43:43
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
Mülahham11:43:41
Şişman
yöreselleşme11:43:41
Yöreselleşmek işi
oval11:43:40
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
elti11:43:39
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
Sağgörü11:43:38
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
varış11:43:37
Varmak durumu veya biçimi
anemik11:43:36
Kansız
asker olmak11:43:35
askerlik ödevine başlamak
Temmuz11:43:35
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
resimlik11:43:35
Resim takmaya yarayan çerçeve
sebat etmek (veya göstermek)11:43:33
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
TOPLULUK11:43:33
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
bahtı açık olmak11:43:29
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
altes11:43:28
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
yardakçılık11:43:27
Yardakçı olma durumu
ÖĞRENCİ11:43:26
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
mahvetme11:43:24
Mahvetmek işi
güz dönemi11:43:24
Güz ayları
MAKİ11:43:23
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
üzüntü11:43:22
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
septisizm11:43:22
Kuşkuculuk, şüphecilik
Hars11:43:20
Tarla sürme
ons11:43:17
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
tarif etmek11:43:16
tanımlamak
güdü11:43:16
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
kuzen11:43:15
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
engel olmak11:43:15
önlemek, geciktirmek
pasaport11:43:14
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
Fedakar11:43:13
Özverili
dumağı11:43:12
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
İvedilik11:43:11
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
damga11:43:09
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
telef etmek11:43:09
öldürmek, mahvetmek
Sepet11:43:08
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
Birleşik11:43:08
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
kot11:43:08
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
tas11:43:07
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
talihli11:43:06
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
YÜK GEMİSİ11:43:06
Yük taşımak için yapılan özel gemi
Yabancı11:43:04
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
rüküş11:43:04
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın)
hilal11:43:03
Ayça, yeni ay
yelken balığı11:43:03
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
adale11:43:02
Kas
Yarlık11:43:02
Hükümdar buyruğu, ferman
FETRET11:43:00
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
ERGANUN11:42:59
Org
Hademe11:42:58
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
antipatik11:42:58
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
şeytan taşlama11:42:56
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
basketbol11:42:55
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
beis11:42:54
Engel, uymazlık
kâfi11:42:53
Yeterli, yetecek ölçüde olan
espri11:42:52
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
Kıyafet11:42:51
Kılık
bisikletçi11:42:50
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
ana arı11:42:50
Arı beyi
Çevre bilimi11:42:48
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
yordam11:42:47
Çeviklik, çabukluk
fosil11:42:47
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
ahiretlik11:42:45
bk. ahretlik
ısrar11:42:44
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
deniz kuvvetleri11:42:43
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
AKAÇLAMA11:42:43
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
takunya11:42:42
Nalın
çaydanlık11:42:41
İçinde çay pişirilen kap
sındı11:42:40
Makas
hamule11:42:36
Yük
SONSUZ11:42:35
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
Müzekker11:42:34
Eril
uğut11:42:33
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
zulüm görmek11:42:31
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
kesin11:42:30
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
sabit olmak11:42:29
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
şifa11:42:27
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
Ehlidil11:42:25
Gönül eri, kalender, rint
güvenirlik11:42:22
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
ığıl ığıl11:42:20
Ağır ağır, yavaş yavaş
cefa11:42:19
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
Tungsten11:42:18
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W