yârenlik

1 İsim

Yakın arkadaşlık, muhabbet

Ahbapça, dostça konuşma, söyleşme, sohbet