yasemin

1 İsim

Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)

Cümle 1: Yasemin yücede biter, kokusu âleme yeter.

Bu ağaççıktan yapılmış olan

Cümle 1: Sigarasını sık sık değiştirdiği yasemin ağızlıklara yerleştirirdi. - A. Ş. Hisar