yassı

1 Sıfat

Yayvan ve düz

Cümle 1: Bizim taraflar ormanlık, dağları yassı, alçak. - H. E. Adıvar