yatırım

1 İsim

Yatırmak işi

Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plâsman

Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler, envestisman

Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılan davranış